Полиська страхова компания

Приватне акціонерне товариство
"Поліська страхова компанія"
(0462) 677-990, 603-672

Страхування кредитів (відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

«Поліська страхова компанія» укладає договори страхування повного або часткового неповернення позичальником суми кредиту (та/або процентів по кредитному договору) у строки (терміни), передбачені кредитним договором, внаслідок:
  • банкрутства позичальника-юридичної особи;
  • тимчасової неплатоспроможності позичальника-юридичної особи;
  • хвороби, тривалої непрацездатності позичальника-фізичної особи на термін, що перевищує 30 днів;
  • отримання позичальником-фізичною особою інвалідності в період дії договору страхування;
  • смерті позичальника-фізичної особи або ліквідації позичальника-юридичної особи;
  • втрати роботи позичальником-фізичною особою;
  • зупинки виробництва внаслідок стихійного лиха та інших подій непередбачуваного та стихійного характеру, що призвело до неможливості погашення позичальником отриманого кредиту (позики);
  • невиконання контрагентом позичальника своїх зобов’язань за договором між ними, що потягло за собою неможливість виконання позичальником своїх зобов’язань перед кредитором.

Правила добровільного страхування кредитів (відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Викликати страхового агента

Замовити консультацію