Полиська страхова компания

Приватне акціонерне товариство
"Поліська страхова компанія"
(0462) 677-990, 603-672

Страхування фінансових ризиків

«Поліська страхова компанія» укладає договори страхування фінансових ризиків на випадок настання збитків або втрат страхувальника в результаті невиконання (неналежного виконання) його контрагентом договірних зобов’язань по угоді, що сталося внаслідок:
  • стихійного лиха;
  • пожежі, вибуху, удару блискавки, впливу продуктів горіння чи засобів гасіння пожежі;
  • аварії робочого і технологічного обладнання, машин, апаратів, траспортних засобів, електронних пристроїв, програмних продуктів тощо;
  • аварії опалювальної системи, водопровідної і каналізаційної мережі та систем пожежегасіння, а також інших систем і об’єктів життєзабезпечення;
  • протиправних дій третіх осіб;
  • непостачання в строк (затримка постачання на строк більший ніж 7 днів) електроенергії, палива, неподання води внаслідок аварій на лініях електромереж, газо-, водопостачання тощо, що сталося у постачальника цих видів ресурсів;
  • перерви у виробництві (виконанні робіт, наданні послуг);
  • непередбаченого погіршення фінансового стану (збільшення витрат або зменшення доходу) та неможливості його покращення протягом 2 місяців;
  • зміни кон`юнктури ринку строком більше ніж 1 місяць;
  • непередбаченого росту собівартості продукції, робіт, послуг, що викликаний збільшенням цін на природні ресурси, сировину, матеріали, паливо, енергію, трудові ресурси, а також інших витрат, які здійснюються у процесі виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, та утримання їх на збільшеному рівні строком більше ніж 6 місяців

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Викликати страхового агента

Замовити консультацію